Buď prospěšným a za dary vděčným.

Původní text: 
Učinným býti a za dary odplacovati možných jest.
Učitel: 
Simona Pišlová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B