Předstěra obaluje žaludek tak, jako okruží ovíjí střeva

Původní text: 
Branice pak dršťky jako mikter okruží obvinuje.
Učitel: 
Pavel Málek
Předměty: 
Biologie
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A
Komentář: 
branice = míněna zřejmě předstěra (omentum) dršťky = žaludek mikter = orgány dolní části břišní dutiny (mlíčí) okruží = okruží (mesenterium)