Odplatou a pomstou se jen zdržujeme od povinností.

Původní text: 
Odplatami a pomstami v povinnosti zdržáni býváme.
Učitel: 
Simona Pišlová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B

Alternativní překlady: