Zatímco stateční jsou za hrdinské činy pasování na rytíře a získávají erby, zrádci a revolucionáři jsou popraveni, dezertéři a odpadlíci pokutování, ranění léčeni a zatci jsou vysvobozeni vyplacením nebo výměnnou.

Původní text: 
Kdež stateční za hrdinské činy erbem okrášleni na rytířství se pasují, zrádci a bouřek původové na hrdle se trescí, poběhlci a odpadlci pokutují, ranění hojí, zajatí vyplacují aneb směnnou / frejmarkem vysvobozují.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A