Vítězové, zatížení lupem a kořistí, pozvedají vítězné vlajky a s křikem a vítěznou písní se triumfálně vracejí.

Původní text: 
Vítězové, loupeží a kořistmi obtížení, vítězná znamení vyzdvíhnouce, výskajíce a víteěznou píseň zpívajíce, s triumfem se vracejí.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A