Dobývané město bývá před kapitulací rozbořeno, někdy i vyhlazeno, i posledním občanem opuštěné, zničené a rozvrácené.

Původní text: 
Dobyté před dobrovolným poddáním rozchvátáno bývá, někdy i vyhlazeno, do posledního vystínáno, spuštěno a vyvráceno.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A