Židé ve školách obřezávají neobřezané, sobotu světí atd.

Původní text: 
Židé ve školách neobřízku obřezují, soboty světí etc.
Učitel: 
Ondřej Mrzílek
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
V.A - AJ1
Komentář: 
Větu můžeme chápat také v přeneseném smyslu - snaha aplikovat Zákon v každodenním životě.