Počkej, až co ti život přinese.

Původní text: 
Osudu svého nepředstíhej, ale čekej.
Učitel: 
Benedikt Hudema
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.B Fj
Komentář: 
Nepředbíhej kartářky ve frontě na osud, počkej, až na tebe přijde řada!/Modli se!