Když se rána/vřed zavře, vytvoří se strup, nakonec zůstane jizva.

Původní text: 
Když se rána / vřed / ošklebenina zavře, strupem se potahne, naposledy však šrám zustává.
Učitel: 
Petr Tomášek
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A TV div