Hospodářské knihy předepisují, jak by hospodář a hospodyně měli řídit čeleď a jak by pacholci a děvečky měli poslouchat.