Určitě ona, protože když nepotratí, tak pracně rodí syny a dcery, někdy i dvojčata.

Původní text: 
Tato jistě, kteráž nepotratí-li, syny a dcery pracně rodí a někdy bližence.
Učitel: 
Magdalena Přívorová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4. A
Komentář: 
Mužská část skupiny s tímto tvrzením nesouhlasí.