Nemůžeme pochopit podstatu věcí, pokud nám to Bůh neumožní.

Původní text: 
Avšak všudy skoumání lapati pověra jest; jestliže tobě Pán co zjeviti ráčí, nebude tě tajno.
Učitel: 
Benedikt Hudema
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.B Šj