O těch prvních ať vypráví historik, ty druhé nevnášej do letopisů pod hrozbou trestu.

Původní text: 
Onyno historik vypravuj, tyto do letopisů pamětí vnášeti pod hrdlem se nepokoušej.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A
Zajímavosti: 
vnášeti pod hrdlem
Komentář: 
Navazuje na předchozí větu.