Písař v uzavřené kanceláři vypracovává zprávy o jednání, a tak každý koná svou povinnost.

Původní text: 
Písař (městský) v zamřežování zprávy / jednání poznamenává a tak každý svou povinnost koná.
Učitel: 
Tomáš Pešek
Předměty: 
Základy společenských věd a občanská výchova
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A
Zajímavosti: 
zamřežování - zamřížovaná kancelář