Sůl, ledek, kamenec, skalice, salnitr, síra, asfalt, ropa, olověná běloba, křída, rudka, rumělka atd. jsou produkty země.

Původní text: 
Sůl, alaun / ledek / kamenec, vitrolím, sanýtr, sira, zemský klej, ohnivý klej, plevejs, křída, rudka, cinobrž etc. prýštěniny země slovou.
Učitel: 
Josef Šilha
Předměty: 
Chemie
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A
Komentář: 
alaun - patří mezi kamence, vitrolím - skalice modrá i zelená sanýtr - dusičnan draselný, podobně ledek - dusičnan sodný rudka - přírodní materiál pro výtvarníky - hnědá barva