Pohanští kněží obětovali své oběti na oltářích v chrámech nebo v hájích, pálili kadidlo a vůni obětovali a také se svým modlám klaněli a světili se svěcenou vodou, aby se zbavili hříchů, ale bylo to ohavné.

Původní text: 
Pohanští popi v chrámích a neb hájích svých oběti na oltářích obětovali, kadidlo lili a u vuni obětovali, a tak modlám svým dosti činíce a svěcenou vodou se světíce hanebnosti své vypláceli, ale ohavnost byla.
Učitel: 
Ondřej Mrzílek
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
tercie
Skupina: 
III.A - NJ2
Zajímavosti: 
popi, kadili