Tkáňový mok je přítomen po celém těle.

Původní text: 
Šlem / bílá krev všudy se roztěká.
Učitel: 
Kateřina Landová
Předměty: 
Biologie
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. B
Zajímavosti: 
bíla krev
Komentář: 
pravděpodobně myšlen tkáňový mok.