Kdo podivně šilhá, mžourá, je pidlooký a Žižkovi podobný.

Původní text: 
Šilhán rozkrouceně, mhurán / brlook pobočně hledí, žižka jednooký jest.
Učitel: 
Antonín Žváček
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A - chl