Kdo vládne podle zákonů, je král, kdo vládne podle svých zájmů (po libosti), je ač korunovaný a s žezlem, přece tyran.

Původní text: 
Ten jestliže podlé práv předepsání kraluje, král jest, pakli podlé líbosti (aby, co se líbí, volno bylo), i pod korunou a sceptrum / berlou tyran.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A