Lidu je třeba dávat takové rozkazy, které bude rád poslouchat, vynucená poslušnost je nebezpečná.

Původní text: 
Rozkazovati tak sluší lidu, aby jim poslouchati milo bylo; poslušenství přimušené nebezpečné jest.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A
Zajímavosti: 
přimušený