Věci, které nechceme zapomenout, si často připomínáme.

Původní text: 
Pro kterouž věc co stále pamatovati chceme, na to se často rozpomínáme.
Učitel: 
Lukáš Bernard
Předměty: 
Informatika a výpočetní technika
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A - AJ2