Po té co si všichni pod nádobou s kohoutem či v umyvadle umyjí a ručníkem osuší ruce, usedají na židle, stoličky a sedadla s podnoží.

Původní text: 
A když se nad medenicí z nálevky a neb nad škopíčkem z umývádla umyjí a ručníkem utrou, po lavicích a neb rozstavených stolicích (poddělajíc podnožky) zasedají.
Učitel: 
Ondřej Trepeš
Předměty: 
Latina
Ročník: 
sexta
Skupina: 
VI. B (Fj- Šj)
Zajímavosti: 
medenice - nádoba na vodu užívaná zvláště na mytí
Komentář: 
Latinská verze je opět výrazně delší - krom zasedají uvádí ještě rozšiřující synonymum accumbunt= dosl. uléhají.