Nikdo nemá být připravován o svůj majetek, a kdo se krádeže dopustí, měl by majetek navrátit.

Původní text: 
Připravován zajisté o své a jeho zbavován žádný býti nemá; kdo se toho dopustí, navrácením povinen jest.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4. A