Vůz má kola z pístu, dvanácti paprsků, šesti loukotí a šesti šínů. Osy se nadzdvihují heverem, aby se mohly namazat kolomazí.

Původní text: 
Vůz má kola z pístu, špic dvanácti, loukotí šesti a tolika též šínů složená; ale osy, aby se kolomazí mazaly, heverem se přizdvihují.
Učitel: 
Jana Ginzelová
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A - Aj2
Komentář: 
nejsme technici, chyby jsou možné.