Dosud se mluvilo o přirozených věcech. Řemesla jsou umění, kterými získáváme živobytí a oděv.