Ale básník z prosté řeči dělá zajímavou, šikovně skládá vrše a rytmy, zpívá písně a básně, svatební písně, vymýšlí přeskupení jmen atd.

Původní text: 
Ale veršů skladatel řečný z prosté (řeči) vázanou dělaje, verše a rytmy pořádá bystře, libozpěvy zpívá, svadebné písně, jmén přestavování etc. vymýšlí.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. A - NJ1
Komentář: 
řeč vázaná - poezie