Geograf popisuje polohu míst (i těch, které sám nepoznal), které jsou na pevnině, ostrovech, poloostrovech; jestli jsou přímořské či vnitrozemské a na kterém kontinentu, v jakém podnebném a vegetačním pásu se nacházejí, s kým sousedí, jakými hranicemi se od nich vymezují a kdo jsou jejich protinožci atd.

Původní text: 
Geograf krajin (i těch, jichž sám neprošel) položení vypisuje, které jsou na široké zemi, ostrovích, půlostrovích, které pomořské, které v prostřed země a v kterém kraji, pod kterým pasem a prouhem neb štrychem nebe, které mají ti neb oni sousedy a jakými mezemi od ních se dělí a terminují a kteří jím podzemní jsou etc.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A