Město odbojářů nebo zámek či tvrz, kam se poražení a zahnaní uchýlili, bývá ze všech stran obléháno a dobýváno zbraněmi.

Původní text: 
Město odbojné a zámek neb tvrz, kamž se poražení a zahnaní retovali, obleženo, odevšad ošancováno a nástroji válečnými dobýváno bývá.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
septima
Skupina: 
5.A - celá