Losí kůže se nedá proseknout.

Původní text: 
Losova kuže sekáním neproniká se.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Biologie
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.B

Alternativní překlady: