Nestabilní dům je třeba podepřít pilíři nebo jinými podpěrami, bortící se dům je třeba buď opravit nebo zbořit, zborcený zase postavit a obnovit.

Původní text: 
Viklící se tedy pilíři nebo jinými podporami podepříti, klesající opraviti a neb zbořiti, kleslý neb zbořený zase postaviti, spraviti a obnoviti potřebí jest.
Učitel: 
Dagmar Křivková
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. A AJ2