Není nic bázlivějšího než zajíc: kdykoliv se něco šustne, nastraží uši a nebo se vztyčí a utíká do křoví; když ho chytají, piští.

Původní text: 
Nad zajíce nic lekavějšího: cokoli zašustne, uší nastaví a neb se vztyčí a k chrastinám utíká; když ho lapají, vřeští.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Biologie
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.A