Správné pojetí věci je vědomost, falešné blud, neúplné domnění, nepodložené podezření, vrtkavé pochybnost, mylné omyl a žádné nevědomost.