Stromům listí opadá a zase naroste, kromě stálezelených, jako zimostráz, tis, atd.

Původní text: 
Stromum lístí opadá a zase roste, kromě gumovitým / pryskyřicovitým, kteříž se pořád předce zelenají / rozvíjejí, jako pušpan, tis etc.
Učitel: 
Zdeněk Lauschmann
Předměty: 
Matematika
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A