jelikož z nich vznikají, jimi jsou podporovány a když pak zanikají, v ně se opět rozkládají.

Původní text: 
jelikož z nich se plodí, jimi se živí, v ně se, když se ruší, zase rozpouštějí.
Učitel: 
Josef Šilha
Předměty: 
Chemie
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.A