Moudrý je ten, kdo dokáže snášet dobré i špatné věci s vyrovnanou myslí.

Původní text: 
Veliké mysli jest, kdo libé i odporné jednostejně snášeti můž.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A