Kazatel z kazatelnice vzývá Ducha svatého; napomíná k pokání podle Desatera; těší skroušená srdce zadostiučiněním a zásluhou Krista; tím způsobem káže evangelium a zapaluje posluchače zbožností.

Původní text: 
Kazatel z kazatedlnice Ducha svatého vzývá, text biblicský pravdivý vykládá, Písma obojího zákona přivodí; ku pokání / usmyšlení sobě podlé desatera přikázání znění napomíná; potřená / skroušená srdce dostiučiněním a zásluhou Kristovou těší; tím jmenovitě způsobem evangelium káže a nábožností posluchače náležitě zapájeje.
Učitel: 
Hyacint Petr Ullman
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2B - Aj1
Komentář: 
Je to zvláštní.

Alternativní překlady:

631 Kazatel z kazatelnice vzývá Ducha svatého a vykládá biblický text přiblíží jim Starý i Nový Zákon; k pokání napomíná podle Desatera přikázání; těší skroušená srdce zadostiučiněním a zásluhou Kristovou; tímto způsobem káže evangelium a posluchače zapaluje zbožností.
631 Kazatel z kazatelnice vzývá Ducha svatého, vykládá pravdivý biblický text a použije při tom oba dva Zákony; napomíná k pokání podle Desatera přikázání; těší skroušená srdce zadostiučiněním a zásluhou kristovou; tím způsobem káže Evangelium a nabádá je ke zbožnosti.
631 Kazatel z kazatelnice vzývá Ducha svatého, vypravuje biblický text a používá k tomu Starý a Nový Zákon; napomíná, abychom přemýšleli nad Desaterem příkázání; skroušená srdce těší zadostiučiněním a zásluhou Kristovou;tímto způsobem káže evangelium a zbožností zapojuje posluchače.
631 Kazatel z kazatelnice vzývá Ducha svatého, vykládá biblický text - Starý i Nový Zákon; napomíná k pokání podle zěnění Desatera přikázání; skroušená srdce těší zadostiučiněním a zásluhou Kristovou; tímto způsobem kážš Evangelium a zbožností náležitě zapojuje posluchače.
631 Kazatel z kazatelny Ducha svatého vzývá, pravdivě vysvětluje biblický text, používá při tom Starý i Nový Zákon; napomíná k pokání podle desatera přikázání; těší skroušená srdce zadostiučenním a zásluhou Kristovou; tím způsobem káže Evangelium a nábožností zapojuje posluchače.