Vhodíš-li něco do vody, zase to vyplave, ale proč ji znečišťovat?

Původní text: 
Pohřížíš-li co do ní, vyplyne zas, ale čistou kaliti nač jest?
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.C