Přívalová voda je z prudkých dešťů, z nich vznikají povodně a záplavy.

Původní text: 
Přívalové jsou vody dišťové prudce odtěkající, od nichž se dělají povodně a zátopy.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.C