Tesař upevňuje trám železnými skobami, osekává jej sekyrou, přičemž odlétávají třísky. Potom vrtá nebozezem, zdvíhá pomocí zdvíhacího zařízení, staví stěny a upevňuje je hřebíky.

Původní text: 
Tesař břevno železnými klamry upevně, k šňůře pantokem / oštěpačkou oštěpuje (an osečky a třísky odletují), nebozizem vrtá, škřipci zdvíhá, stěny pořádá, hřebíky vraženými stvrzuje.
Učitel: 
Dagmar Křivková
Předměty: 
Němčina, Francouzština, Španělština
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A AJ2