Z těch se stávají potoky a potom řeky, proudící svými koryty mezi břehy.

Původní text: 
Z těch se sbírají potokové a naposledy řeky, ustavně mezi břehy svými běžící.
Učitel: 
Michaela Truhlářová
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.C