Projevy vděčnosti jsou: poznat dobro, mluvit (svědčit) o něm, odměňovat je a vracet je.

Původní text: 
Vděčnosti stupňové jsou: dobrodiní poznávati, ohlašovati, odměňovati / nahražovati.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A