Pokud ti někdo nabízí, o co jsi nežádal, mírně se zdráhej, ale zatvrzele to neodmítej, aby ti nebyla vytýkána nevděčnost.

Původní text: 
Coť kdo nejsa žádán poskýtá, mírně se pozdráhej, ale urputně od sebe nestrkej, aby se pohrdati nezdál a tobě nevděčností vytýkáno nebylo.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A