Když je ovšem žadatel pyšný či vtíravý, nic nedostane a bude odehnán.

Původní text: 
Pyšný žebrák nic nevyžebře, nezbedný pak upominatel promrzalý jest, odehnán bude.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A