Pokud se někdo trápí, nezvětšuj jeho trápení, ale snaž se mu pomoci a trápení zmenši.

Původní text: 
Soužení souženým nerozmnožůj, ale na retu přispívaje, zmenšuj, když o to upějí.
Učitel: 
Veronika Valíková
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A