Uzavřené víno se skladuje v chladných sklepeních, načaté se poté stáčí pípou nebo kohoutkem.

Původní text: 
Vstavuje se do chladných sklepů a zacpává, načaté pak točí se čepem neb kohoutkem.
Učitel: 
Kateřina Landová
Předměty: 
Chemie
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. B