Když se laň chytí do léčky a pasti napnutých na kůlech, zamotá se a bývá zabita, jestliže vyvázne, rychle uteče.

Původní text: 
Laně jak do léče a tenat na soškách rozpatých vpadne, zapletena a zabita bývá; pakli vyvázne, pospíší utéci.
Učitel: 
Michala Laušmanová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
prima
Skupina: 
1.A AJ1