Pokorný oslík, který je bitý/poháněný, hýká.

Původní text: 
Zhrbělý oslík od oslohoncova kyje hyká / jiká.
Učitel: 
Jana Chloupková
Předměty: 
Zeměpis
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3.A
Zajímavosti: 
zhrbělý

Alternativní překlady: