Vždyť Spasitel říká, že Bůh pamatuje i na každý vlas na naší hlavě, aby nikdo nezahynul.

Původní text: 
Nebo i vlasy hlav našich sečtené býti svědčí Spasitel, aby ani jediný zahynouti nemohl.
Učitel: 
Ondřej Mrzílek
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
IV.A - AJ2
Zajímavosti: 
vlasy
Komentář: 
dvě nezávislé věty; problém s překladem - snaha spíše o výklad