Převařenému vínu se říká svařené, zvětralému patok.

Původní text: 
Převařené slove žufeň, vyvětralé lankvara.
Učitel: 
Kateřina Landová
Předměty: 
Chemie
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. A
Zajímavosti: 
žufeň, lankvara