Při masopustu se nosí masky.

Původní text: 
Masopustu v maškarách odpravují.
Učitel: 
Antonín Žváček
Předměty: 
Tělesná výchova
Ročník: 
kvarta
Skupina: 
4.A - chl